Podmínky soutěže a registrace

Soutěž o 3 víkendové pobyty zdarma

Pořadatelem této soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost UNI, Hotel Luna, s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Slezská 2127/13, IČ: 271 75 146.

Cenu soutěže tvoří ubytování pro dvě osoby v hotelu Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Termín si může výherce sám vybrat z nabídky alespoň tří volných termínů od pátku do neděle v období červenec až srpen 2019.

Podmínkou účasti v soutěži je registrace vlastního emailu pro odběr e-mailového zpravodaje o novinkách a speciálních nabídkách hotelu Luna v období do 30. června 2019. Výhru může být předána pouze osobě starší 18 let.

Cenu soutěže získávají tři vylosovaní. Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni e-mailem. Pokud výherce neodpoví na zaslané e-mailové oznámení o výhře nejpozději do 2 týdnů, bude automaticky anulován a místo něj bude osloven další v pořadí. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či prodlení s doručením zaslaného oznámení výhry.

Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné přeměnit v hotovost. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, která pořadatel je povinen udržovat v aktuální podobě na této webové stránce. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla této soutěže kdykoliv upravit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Osobní údaje

Registrací své emailové adresy do soutěže projevuje každý registrující svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tzn. zejména své emailové adresy, za účelem zasílání informací o novinkách a mimořádných nabídkách hotelu Luna na dobu tří let. Odběr zpravodaje lze kdykoliv ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz či na adrese .

Registrující bere na vědomí, že má ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), řadu práv – poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k evidovaným údajům, právo na jejich aktualizaci, odstranění či blokaci. V případě porušení zákona se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas se zpracováním poskytujete provozovateli hotelu společnosti UNI, Hotel Luna s.r.o.