Profesionální teambuilding

Logo TeamtimeKaždá firemní akce může být zajímavá a přinášet výsledky. Spolupracujeme například s agenturou TeamTime, která se zaměřuje na zážitkové teambuildingové programy pro vyšší výkon zaměstnanců.